AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is sinds 2018 actief en is opgesteld om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op een wettige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt. Wanneer u als bedrijf persoonsgegevens verwerkt, is deze wetgeving ook op uw onderneming van toepassing en zijn maatregelen om deze gegevens te beschermen verplicht.

Wat wordt er van u verwacht?

Als ondernemer verwerkt u veel gegevens van uw (potentiële) cliënten, relaties en personeel. De AVG bevat bindende regels rondom het verwerken van deze gegevens.  De AVG vereist dat u al uw verwerkingen van persoonsgegevens in een register beschrijft en alle partijen waarmee u deze gegevens deelt in kaart brengt.

Wat moet ik doen?

Met al uw verwerkers bent u verplicht overeenkomsten te sluiten. Te denken valt aan accountants, clouddienstverleners of commerciële partners die klantgegevens gebruiken in campagnes. Daarnaast is een protocol datalekken met registratiebeleid verplicht, alsmede procedures voor rechten van betrokkenen. Soms kunt u verplicht zijn een gegevensbeschermingsbeleid op te stellen of zogenoemde “data protection impact assessment” (DPIA) uit te voeren.

Meer weten?